Hội thảo: 6 bước xây dựng Doanh Nghiệp “Thành công”

  • 06/12/2019 - 08:00
  • Lầu 2, ActionCOACH - CBD, toà nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1.

A. Thời gian:

1. Diễn ra vào sáng thứ Sáu Hàng tuần (Sáng: từ 08:30 – 12:00)

2. Diễn ra vào Chiều thứ Sáu Hàng tuần (Chiều: từ 13:30 – 17:00)

3. Diễn ra vào sáng thứ Năm Hàng tuần (Sáng: từ 08:30 – 12:00)

2. Diễn ra vào Chiều thứ Năm Hàng tuần (Chiều: từ 13:30 – 17:00)

B. Đối tượng tham dự: 

Hội thảo dành cho các Chủ các doanh nghiệp, Tổng Giám đốc, Giám đốc và các nhà sáng lập doanh nghiêp… Cá nhà Kinh doanh muốn xây dựng Doanh Nghiệp của Mình Bài Bản, sinh ra lợi nhuận, chủ động và xây dựng Doanh nghiệp thành cỗ máy kiếm tiền và không cần sự có mặt của người chủ DN.

C. Địa điểm:

1. Lầu 2, ActionCOACH – CBD, toà nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1.

2. Lầu 7, lầu 8, ActionCOACH – CBD, toà nhà CN Tower, số 90 – 92 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1.

Xem trải nghiệm tại đây.

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:06/12/2019
  • Thời gian:08:00
  • Ngày kết thúc:29/02/2020
  • Thời gian kết thúc:18:25
  • Số lượng tham gia:30
  • Địa điểm:Lầu 2, ActionCOACH - CBD, toà nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1.
  • Website:tcdevelopment.edu.vn
https://goo.gl/maps/NudYxNJBjJ958oYh9

MẠNG XÃ HỘI :