Ông Nguyễn Quang Lâm

Công ty chúng tôi là khách hàng thường xuyên của TCBD Corp., các khoá huấn luyện kỹ năng bán hàng, đọc vị khách hàng và phân biệt các đối tượng người mua hàng rất thực tiễn và hữu ích cho các Quản lý và nhân viên. Với nội dung được truyền tải đầy đủ và xúc tích, Business Coach có kinh nghiệm và kỹ năng tốt. Sau khoá học, đội ngũ kinh doanh bán hàng của chúng tôi tự tin tiếp cận các Khách hàng lớn, khách hàng B2B và mang lại nhiều hợp đồng giá trị. Cảm ơn đội ngũ Giảng viên và công ty TCBD đã đồng hành và nắm bắt được nhu cầu đào tạo sát thực tế của Công ty chúng tôi.