Danh mục: BUSINESS COACHING 1:1

Hiển thị 1-2 của 2 kết quả
huấn luyện CEO hành động và thực chiến
66.000.000 ₫10.000.000 ₫

Khóa huấn luyện CEO Hành động và Thực chiến

Có thể nói tấm bằng Thạc sĩ về Hành động và Thực hành kinh doanh một cách “thực chiến” nhất đã được trao cho các CEO, các Giám Đốc công ty sau khi các Bạn vượt qua 10 buổi huấn luyện và hoàn tất mọi hoạt động mà khóa huấn…
0
15.000.000 ₫

Huấn luyện Doanh nghiệp thực chiến 1:1 (Business Coaching 1-1)

Chương trình huấn luyện 1:1 (hay 1-to-1) là chương trình huấn luyện thực chiến trực tiếp với nhà Huấn luyện Doanh nghiệp (Business COACH I Executive Coach) nhằm giúp bạn đạt được thành công lâu dài trong công việc kinh doanh và Phát triển bền vững doanh nghiệp của mình.…
0