Danh mục: CHUYÊN GIA BÁN HÀNG ĐỈNH CAO

Showing only one result
5.000.000 ₫3.500.000 ₫

Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Và Tư Duy Bán Hàng

Power Pro Sales & Mindset SKills Trong công việc kiến thức là yếu tố tiên quyết, quyết định 4% thành công , kỹ năng quyết định 26%, 68% còn lại được quyết định bởi tuy duy và hệ thống.   Khách hàng của chúng tôi: Chủ Doanh nghiệp, Quản lý…
0