Bảng giá

Huấn Luyện Kỹ Năng
$1000/ Chuyên đề
Tối đa 15 HV/lớp
Dành cho chủ DN và Quản Lý
Coaching sau Huấn Luyện
2-3 ngày/chuyên đề
Cấp chứng chỉ
CHI TIẾT KHOÁ HỌC
PLATINUM
$99/ mo
Access to all courses
Example code available
High resolution videos
Certificate after completion
Private sessions
BUY NOW