Nhà Quản lý hiệu suất cao – High Performance Manager

khóa huấn luyện nhà quản lý hiệu suất cao

Khái niệm Nhà quản lý hiệu suất cao được dùng đầu tiên trong THỂ THAO được dùng trong các giải đấu đỉnh cao từ những năm 1970s… Trong Kinh doanh, Nhà quản lý hiệu suất cao là người thực hiện mục tiêu của mình bằng và thông qua đội ngũ một cách hữu hiệu nhất. Khóa học “Nhà quản lý hiệu suất cao” bao gồm 2 phần chính: Cơ bản và Chuyên nghiệp. Do nhà huấn luyện – Business COACH TOP10 Đông Nam Á, Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh có gần 20 năm kinh nghiệm, Coach Thomas Trịnh Đặng Khánh Toàn trực tiếp Huấn luyện và giảng dạy.

Nhà quản lý hiệu suất cao là ai?

Định nghĩa về Nhà quản lý hiệu suất cao.

Nhà quản lý hiệu suất cao là người chuyên nghiệp và áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và quản lý, làm việc với nhóm và các công cụ quản trị và huấn luyện để hỗ trợ đội nhóm của mình đạt được thành tích cao nhất, đạt vượt chỉ tiêu công ty giao và sử dụng nguồn lực một cách hữu hiệu nhất có thể, khái niệm hiệu xuất được hình thành từ đây.

Như thế nào là Quản lý hiệu suất cao?

Hiệu suất cao được công nhận đạt được thông qua việc sử dụng các nguyên tắc, chức năng, vai trò và thực hành, hành động tốt nhất để giám sát việc thiết kế lập kế hoạch, thực hiện kế hoạc và đánh giá các chương trình phát triển kinh doanh kế tiếp thông qua các công cụ hỗ trợ cụ thể.

Tại mọi thời điểm, mối quan tâm hàng đầu của Nhà quản lý hiệu suất cao là mục tiêu đã định, đội ngũ nhân sự hỗ trợ, nhân viên và những người sử dụng dịch vụ bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc chu đáo, thực hiện các bước thích hợp để giảm thiểu rủi ro của tổ chức và tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất giúp cho nhân viên và đối tác phát huy tối ưu các ưu điểm và hạn chế khắc phục các yếu điểm.

Yêu cầu của một nhà quản lý hiệu suất cao?

Một nhà quản lý hiệu suất cao phải ít nhất tốt nghiệp đại học và có bằng cử nhân về Quản trị kinh doanh, tương đương hoặc tham gia khóa huấn luyện cho Nhà Quản lý Hiệu suất cao một cách cơ bản.

Con đường để tham gia vào vai trò này có thể nảy sinh sau nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và từ các nghề liên quan đến việc xây dựng một doanh nghiệp bài bản, một tổ chức hội đủ điều kiện giúp bạn trở thành một Nhà quản lý hiệu suất cao.

Khóa huấn luyện Nhà quản lý hiệu suất cao gồm những gì?

Khóa huấn luyện Nhà quản lý hiệu suất cao CƠ BẢN.

Chủ đề: Chương 1 – Turn the Executive into Manager.

Thời lượng 04 ngày – mỗi ngày 8 giờ

Thông tin khóa huấn luyện Nhà quản lý hiệu suất cao CƠ BẢN:

Khóa huấn luyện Nhà quản lý Bao gồm 08 module như sau:

1. Rèn luyện tư duy của Nhà quản lý hiệu suất cao.

2. Chức năng và nhiệm vụ chính của Nhà Quản lý hiệu suất cao.

3. Nhà Quản lý hiệu suất cao Lập Kế hoạch hiệu quả như thế nào?

4. Nhà quản lý hiệu suất cao Tổ chức thực hiện kế hoạch

5. Nhà quản lý hiệu suất cao điều khiển đội nhóm thực hiện kế hoạch

6. Nhà Quản lý hiệu suất cao đo lường, kiểm tra và hiệu chỉnh kế hoạch

7. Nhà Quản lý hiệu suất cao Xây dựng Quy trình SOP để đạt mục tiêu chung / Cơ bản

8. Nhà quản lý hiệu suất cao tìm và lựa chọn nhân sự phù hợp.

Khóa huấn luyện Nhà quản lý hiệu suất cao Chuyên nghiệp

Chủ đề: Chương 2 – Turn the Manager into BusinessCoaches

Thời lượng 04 buổi – Mỗi buổi 4 giờ.

Thông tin khóa huấn luyện Nhà quản lý hiệu suất cao CHUYÊN NGHIỆP

Bao gồm 08 module…

1. Tư duy Kinh doanh và 5 bước xây dựng doanh nghiệp bài bản, bền vững, đưa lên sàn chức khoán.

1bis: Rèn luyện trong 7 ngày.

2. Mục tiêu – mục đích – và Kỹ năng lãnh đạo đích thực của Nhà quản trị hiệu suất cao.

2bis: Rèn luyện trong 7 ngày

3. Thiết lập hệ thống quản trị của Nhà Quản lý hiệu suất cao

3bis: Rèn luyện trong 7 ngày.

4. Tư duy Chuyển hóa từ Nhà Quản lý thành Business Coach.

How to become a High performance Manager?

Nếu muốn thiết lập một team thành tích cao, có một cách quan trọng và duy nhất đó là “biến người Managers thành người Coaches” theo Forbes.com

Trong kinh doanh thì đó là Business Coach hay Executive Coach.

Bạn có thể học và rèn luyện thành Business Coach với sự hỗ trợ và giám sát của Nhà huấn luyện Business Coach I Executive Coach Thomas Trịnh Toàn bằng cách đăng ký tại đây.

TCBD Marketing Team.

Giá

8.000.000 ₫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *