Nguyễn Thị Bình Nguyên

Chương trình đào tạo “Kỹ năng bán hàng” và “Kỹ năng giải quyết vấn đề” Của Công ty TCBD do NHL Trịnh Đặng Khánh Toàn đào tạo thật hữu ích, ứng dụng được ngay cho Doanh Nghiệp của tôi. Sau khoá học, NHL đã dành thêm một thời gian nhất định để Kèm cặp và Coaching cho Các thành viên trong công ty để luyện thành Kỹ năng. Cảm ơn TCBD.