Ông Nguyễn Công Lộc

Cảm ơn Công ty TCBD, Nhà huấn luyện Thomas Trịnh Toàn, một người anh – người thầy đã đồng hành huấn luyện Tài Lộc Windows x3 Doanh thu theo chương trình Business Coaching và đào tạo cho công ty tôi hơn 2 năm qua. Tính đến nay công ty tôi đã có những bước tiến vượt bậc trong kinh doanh, xây dựng thương hiệu và hệ thống chăm sóc khách hàng. Trân trọng cảm ơn TCBD.