10 Công Thức Chiến Thắng Dành Cho Chủ Doanh Nghiệp Mùa COVID

  • 03/06/2021 - 08:30
  • Online - Zoom

10 công thức chiến thắng dành cho chủ doanh nghiệp mùa #COVID

Với mục tiêu giúp các Doanh nghiệp “miễn dịch” với những tác động từ #COVID và bứt phá mạnh mẽ sau dịch, Văn phòng TCD sẽ tổ chức chương trình đặc biệt: “10 CÔNG THỨC CHIẾN THẮNG DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP MÙA #COVID”.
Đây là chương trình đặc biệt giúp các chủ doanh nghiệp có được những chiến lược kịp thời ứng biến với khủng hoảng thông qua sự chia sẻ của các Nhà huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu của TCD về 10 công thức:
– Công thức 1:️ Cách thức giao tiếp để vượt khủng hoảng
– Công thức 2:️ Vực dậy tinh thần như lúc khởi nghiệp
– Công thức 3️: Thay đổi cơ cấu Doanh nghiệp để bứt phá sau khủng hoảng
– Công thức 4️: Làm việc online có phải là yếu tố quyết định để vượt khủng hoảng?
– Công thức 5:️ Kiểm soát dòng tiền trong thời khủng hoảng
– Công thức 6:️ Giải pháp nào cho các hoạt động quảng cáo trong mùa khủng hoảng?
– Công thức 7:️ Bán hàng bằng sự đồng cảm
– Công thức 8:️ Chiến lược để giữ chân khách hàng
– Công thức 9:️ Tối đa năng lực nhân sự trong khủng hoảng
– Công thức 10: Xây dựng kế hoạch 90 ngày
=====================================

Đăng Ký Tham Gia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCF5Myp2u4ksPlMLT82839_ezSO7L81BsD4yDaAeO-QgrDSA/viewform?fbzx=-6634236579629541914

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:03/06/2021
  • Thời gian:08:30
  • Ngày kết thúc:03/06/2021
  • Thời gian kết thúc:17:00
  • Địa điểm:Online - Zoom
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCF5Myp2u4ksPlMLT82839_ezSO7L81BsD4yDaAeO-QgrDSA/viewform