SaleRICH – Huấn luyện Bán hàng

  • 18/10/2019 - 07:00
  • Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán hàng là một kỹ năng có thể học được, và chương trình SalesRICH được thiết kế để huấn luyện và hướng dẫn làm cách nào áp dụng được các kỹ nặng bán hàng hiệu quả vào bất kỳ tình huống kinh doanh nào.

Chương trình huấn luyện này có thể được thực hiện với chủ doanh nghiệp và toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp, hoặc bạn có thể cử một nhóm các nhân viên của bạn tham dự vào chương trình huấn luyện SaleRICH của chúng tôi. Bạn sẽ khó có thể nhận ra được đội ngũ nhân viên bán hàng của bạn sau khi họ đã lĩnh hội được sự tự tin của họ về kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo và hiểu biết đúng đắn một chuyên viên bán hàng cao cấp là như thế nào.

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:18/10/2019
  • Thời gian:07:00
  • Ngày kết thúc:18/10/2019
  • Thời gian kết thúc:10:00
  • Số lượng tham gia:200
  • Địa điểm:Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Website:http://example.com/

MẠNG XÃ HỘI :