Power Pro Sales – Tư duy và Kỹ năng bán hàng đỉnh cao

 • 16/05/2021 - 07:30
 • 90 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1.

A. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Các Chủ Doanh nghiệp mong muốn nâng cao kỹ năng bán hàng và xây dựng đội Sales đỉnh cao.
 • Các Trưởng Phòng Sales muốn đào tạo, xây dựng đội sales luôn đạt chỉ tiêu bán hàng.
 • Các chuyên viên Sales muốn đạt doanh thu, rèn luyện kỹ năng và tư duy của người bán hàng chuyên nghiệp để sau này chủ động công việc kinh doanh.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Xây dựng tư duy, niềm tin và thoái quen của người bán hàng.

2. Đọc vị KH qua DISC và V.A.K

3. Bán hàng bằng cách đặt câu hỏi hiệu quả và xử lý từ chối.

4. Kỹ năng xác định nhu cầu của khách hàng.

5. Kỹ năng nhận biết ngôn ngữ nhu cầu của người mua hàng.

6. Quản lý thời gian bán hàng hiệu quả.

7. Phương pháp xây dựng quy trình và kịch bản bán hàng.

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

 • Ngày bắt đầu:16/05/2021
 • Thời gian:07:30
 • Ngày kết thúc:30/05/2021
 • Thời gian kết thúc:17:30
 • Số lượng tham gia:20
 • Địa điểm:90 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1.
 • Website:tcdevelopment.edu.vn
https://goo.gl/maps/gfqK4nkVWwrAEs1b7