ProfitCLUB – Đào tạo nhóm

  • 19/10/2019 - 08:00
  • Thành Phố Hồ Chí Minh

Hãy tham gia một nhóm những người cùng có tư duy làm chủ doanh nghiệp như bạn. Nhóm này sẽ gặp gỡ 2 lần mỗi tháng, 90 phút mỗi buổi để trao đổi và thực hành những bí quyết kinh doanh, chiến lược và các ý tưởng đạt được từ các nhà Huấn luyện Doanh nghiệp ActionCOACH Việt Nam. Đây là một câu lạc bộ business education, là nơi những người chủ doanh nghiệp có thể giao tiếp với đồng nghiệp và xây dựng các mỗi quan hệ chiến lược. Chúng tôi không phải là một leads group, hay referal group hay nhóm networking. Hãy xem ProfitCLUB như là một buổi đào tạo về kinh doanh để mài dũa những kỹ năng chuyên môn của bạn.

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:19/10/2019
  • Thời gian:08:00
  • Ngày kết thúc:19/10/2019
  • Thời gian kết thúc:11:00
  • Số lượng tham gia:200
  • Địa điểm:Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Website:http://example.com/

MẠNG XÃ HỘI :