Bài viết

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp.

Quản lý Bán hàng chuyên nghiệp là gì? Kỹ năng và tư duy của một Quản lý bán hàng chuyên nghiệp

Đội ngũ Bán hàng và phát triển Kinh doanh là bộ phận vô cùng cần thiết, quan trọng và là trung tâm lợi nhuận của một doanh nghiệp cho dù là lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, để xây dựng được một đội ngũ bán hàng và phát triển Kinh doanh mang lại hiệu quả cao […]

Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Cách đây đúng 69 năm, ngày 27/2/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết thư gửi hội nghị cán bộ ngành y tế với những lời dạy quý báu. Vì những ý nghĩa sâu sắc trong bức thư này, từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định lấy ngày 27/2 là […]

Chiến lược kinh doanh là gì?

Chiến lược kinh doanh là gì? Chiến lược kinh doanh vạch ra những cách thức cụ thể mà một tổ chức có kế hoạch định vị chính mình, đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cũng như phát triển trong một khoảng thời gian. Nó dựa trên các nguồn lực kinh doanh […]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: HOÀN THIỆN KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP theo TƯ DUY KIỂU MỚI (POWER PRO SALES SKILL)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP”

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP” DÀNH CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY. Mô tả khóa huấn luyện “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP”  Đây là một chương trình đào tạo và huấn luyện đội ngũ Kinh […]

Brand Identity Prism hay Lăng kính nhận diện thương hiệu

BRAND IDENTITY PRISM – LĂNG KÍNH NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Brand Identity Prism hay Lăng kính nhận diện thương hiệu hoạt động như một sơ đồ để diễn tả cách những yếu tố tạo nên bản sắc thương hiệu liên kết với nhau như thế nào. Năm 1996, Jean Noel Kapferer đã xác định và mô hình hóa các yếu tố giúp doanh nghiệp có […]

BUSINESS MODEL CANVAS là gì?

Business Model Canvas là gì và ứng dụng mô hình này như thế nào để lập kế hoạch và mô hình kinh doanh? Việc ứng dụng Business Model Canvas vào xây dựng công ty, phát triển sản phẩm mới ra thị trường, xây dựng thị trường ngách, thiết lập chi nhánh công ty… sẽ giúp […]