Hội thảo: 6Steps – 6 Bước Xây Dựng Doanh Nghiêp Thành Công

  • 1 Tháng Sáu, 2021 - 13:30
  • Lầu 2 - 965 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp

6 BƯỚC xây dựng một Doanh Nghiệp Thành Công thông qua: Sales, Marketing, Finance, People, System…
Chương trình dành cho các chủ doanh nghiệp đang khao khát xây dựng một mô hình kinh doanh hiệu quả và có tính kế thừa.

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:1 Tháng Sáu, 2021
  • Thời gian:13:30
  • Ngày kết thúc:1 Tháng Sáu, 2021
  • Thời gian kết thúc:17:00
  • Số lượng tham gia:30 học viên
  • Địa điểm:Lầu 2 - 965 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp
  • Website:tcgroup.edu.vn