5 cấp độ lãnh đạo qua mọi thời đại

Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo không liên quan gì với chức danh. Tương tự như điều trên, không phải chúng ta mang chức danh ở cấp bậc “C” (CEO, CFO, COO…) thì chúng ta được gọi là ‘Lãnh đạo”. Trong thực tế, chúng ta có thể là “lãnh đạo” của một tôn giáo, của khu phố, của gia đình, mà không cần phải có một danh hiệu.

Lãnh Đạo là gì?

Lãnh đạo là một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là quá trình sử dụng và phối hợp hoạt động của các cá nhân trong tổ chức bằng cách gây ảnh hưởng và dẫn đắt hành vi của cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong khoa học về tổ chức – nhân sự

Lãnh đạo là gì

5 cấp độ lãnh đạo là gì?

Cấp độ lãnh đạo 1: Người ta theo bạn vì họ phải theo – Lãnh đạo theo địa vị

Position (rights): people follow you because they have to!

Đây là cấp độ cơ bản nhất, nhân sự cấp dưới hoặc cộng sự họ theo bạn bởi vì vị trí của bạn, chức vụ của bạn. Ví dụ như 1 ông chủ thuê nhân viên, ví dụ như bạn được đề bạt làm trưởng phòng và một nhận viên mới tân tuyển vào công ty… họ theo bạn vì bạn trả lương, quản lý và giao việc cho họ.

Cấp độ lãnh đạo 2: Người ta theo bạn vì họ muốn – Lãnh đạo theo mối quan hệ

Permission (relationship): people follow because they want to!

Cấp độ thứ hai này – cấp dưới của bạn theo bạn vì họ muốn và có mối quan hệ nào đó với bạn. Ví dụ như bạn có chân trong một tổ chức nào đó, sau đó có một người mà trước đây quen bạn, họ vào sau – do vậy khi bạn yêu cầu hay nói gì đó thì họ ủng hộ bạn. Cũng có thể, bạn có một thực quyền nào đó trong 1 tổ chức và cấp dưới của bạn tuân theo bạn vì sơ đồ tổ chức quy định như vậy.

Cấp độ lãnh đạo 3: Người ta theo bạn vì những giá trị bạn mang lại cho tổ chức

Production (result): people follow because of what you have done for the organization!

Ở cấp độ này, người ta tuân theo bạn vì bạn đã giúp cho tổ chức phát triển, họ đi theo bạn vì 2 lý do: một là họ cùng chung mục tiêu với bạn là cùn mong muốn phát triển tổ chức và họ tin bạn làm được vì bạn đã chứng minh bạn đang làm được; hai là họ muốn phát triển cùng với tổ chức mà bạn đã vàng đang làm cho tổ chức ấy phát triển – họ muốn hưởng lợi từ tổ chức và bạn là người mang lại lợi ích cho tổ chức. Vì vậy họ tuân theo bạn.

Cấp độ lãnh đạo 4: Người ta theo bạn vì những gì bạn giúp cho họ thành công

People development (reproduction)! People follow you because of what you have done for THEM!

Ở cấp độ này, bạn chính làm người đào tạo, phát triển chính người cấp dưới của mình, giúp họ làm đúng và giúp họ thành công trong công việc và cuộc sống. Nhờ bạn, họ có chỗ đưng trong tổ chức và trong xã hội, bạn luôn quan tâm đến việc phát triển và đào tạo người cấp dưới của mình và không hề vụ lợi gì từ họ.

Cấp độ lãnh đạo 5: Người ta theo bạn vì con người tuyệt vời của bạn và vì những lý tưởng mà bạn theo đuổi.

Pinnacle (get respects)! people follow you because of WHO you are AND WHAT you Represent!

Đây là cấp độ cao nhất của hình ảnh người lãnh đạo. Họ tuân theo và phục tùng bạn vì chính con người bạn và chính thể mà bạn đại diện. Thông qua tất cả những hành động bạn làm – tổ chức mà bạn đại diện.

Bạn vươn lên và vượt qua cả 4 bước đầu tiên một cách xuất sắc trong xuốt con đường sự nghiệp của bạn, và bạn đạt được rất nhiều thành tích cá nhân, cống hiến nhiều và được ghi nhận cho tổ chức, bạn tham gia vào đóng góp cho xã hội từ các hành động nhỏ nhất đến các hoạt động lớn nhất, ngoài ra bạn còn tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển những thuộc cấp để họ có được thành công trong hiện tại.

Phương cách rèn luyện con người lãnh đạo của bạn là gì?

Có thể tham khảo 03 bài viết cũng là chương trình huấn luyện giúp bạn tìm ra chính con người lãnh đạo đích thực trong bạn, từ đó phát huy các năng lực lãnh đạo đích thực của bạn.

Tham khảo về “định hình nhà lãnh đạo trong bạn” tại đây.

Tầm nhìn và tích cách nhà lãnh đạo – tham khảo tại đây.

Từng bước phát triển con người lãnh đạo đích thực trong bạn – tại đây.

rèn luyện kỹ năng lãnh đạo

Nhà huấn luyện doanh nghiệp giúp bạn tìm và phát huy tố chất lãnh đạo.

Business COACH I Executive COACH I Chuyên gia huấn luyện và đào tạo phát triển doanh nghiệp.

MBA, Thomas Trịnh Toàn

Tel. 09.8888.1746.

Email: thomastrinh@actioncoach.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *