Thẻ: 5 Bước xây dựng giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp

5 Bước xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

5 Bước Xây Dựng Giá Trị Cốt Lõi Của Doanh Nghiệp

5 Bước Xây Dựng Giá Trị Cốt Lõi Của Doanh Nghiệp Giá trị cốt lõi (core values) là những thứ mà một người hay một tổ chức luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu. Nó là kim chỉ nam cho mọi hành vi trong tổ chức. Nó điều hướng tất cả mọi hoạt động […]