Thẻ: Phễu Marketing online

Phễu Marketing Online cho người mới bắt đầu kinh doanh

Phễu marketing “online” cho người khởi nghiệp kinh doanh

Bạn có sản phẩm/dịch vụ tuyệt vời nhưng vẫn chưa ai biết đến và tất nhiên họ chẳng biết bạn có sản phẩm hay dịch vụ mà mua. Vậy là bạn sẽ cần đến Marketing online hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ mang sản phẩm dịch vụ của bạn đến với khách hàng qua […]