6 phương pháp định giá Doanh nghiệp

6 phương pháp định giá doanh nghiệp

Các phương pháp định giá Doanh nghiệp hữu hiệu nhất hiện nay tại Việt Nam là gì? Bài viết này Nhà huấn luyện doanh nghiệp I Business Coach I Executive Coach THOMAS Trịnh Toàn giới thiệu đến các Chủ doanh nghiệp 6 phương pháp định giá doanh nghiệp phổ biến nhất đang được các Nhà đầu tư áp dụng để đầu tư vào các doanh nghiệp.

Định giá Doanh nghiệp là gì?

Định giá doanh nghiệp là một quá trình tổng quát nhằm xác định giá trị kinh tế của toàn bộ doanh nghiệp mẹ hoặc công ty con.

Định giá doanh nghiệp có thể được sử dụng để xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp vì nhiều lý do, bao gồm giá trị bán, xác lập quyền sở hữu đối tác, thuế và thậm chí thủ tục ly hôn.

Các chủ sở hữu thường sẽ nhờ đến các nhà đánh giá doanh nghiệp chuyên nghiệp để có một ước tính khách quan về giá trị của doanh nghiệp.

 • Định giá doanh nghiệp xác định giá trị kinh tế của doanh nghiệp hoặc đơn vị kinh doanh.

 • Định giá doanh nghiệp có thể được sử dụng để xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp vì nhiều lý do, bao gồm giá trị bán, xác lập quyền sở hữu đối tác, thuế và thậm chí thủ tục ly hôn.

 • Một số phương pháp định giá doanh nghiệp tồn tại, chẳng hạn như xem xét vốn hóa thị trường, số nhân thu nhập hoặc giá trị sổ sách, trong số những phương pháp khác.

Khái niệm cơ bản về Định giá Doanh nghiệp

Chủ đề định giá doanh nghiệp thường xuyên được thảo luận trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

Định giá doanh nghiệp thường được tiến hành khi một công ty đang muốn bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động của mình hoặc tìm cách hợp nhất hoặc mua lại một công ty khác. Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị hiện tại của doanh nghiệp, sử dụng các thước đo khách quan và đánh giá tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp.

Định giá doanh nghiệp có thể bao gồm phân tích về ban lãnh đạo của công ty, cấu trúc vốn, triển vọng thu nhập trong tương lai hoặc giá trị thị trường của tài sản của công ty. Các công cụ được sử dụng để định giá có thể khác nhau giữa các nhà đánh giá, doanh nghiệp và ngành. Các cách tiếp cận phổ biến để xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm xem xét báo cáo tài chính, chiết khấu mô hình dòng tiền và so sánh các công ty tương tự.

Việc định giá cũng rất quan trọng đối với việc báo cáo thuế.

Cơ quan thuế sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải được định giá dựa trên giá trị thị trường hợp lý của nó. Một số sự kiện liên quan đến thuế như bán, mua hoặc tặng cho cổ phiếu của một công ty sẽ bị đánh thuế tùy thuộc vào việc định giá.

QUAN TRỌNG: Ước tính giá trị hợp lý của một doanh nghiệp là một nghệ thuật và một khoa học; có một số mô hình chính thức có thể được sử dụng, nhưng việc lựa chọn mô hình phù hợp và sau đó là các đầu vào thích hợp có thể hơi chủ quan.”

Các Phương pháp định giá doanh nghiệp

Có rất nhiều cách để một công ty có thể được đánh giá cao. Trong bài viết này Coach Thomas Trịnh Toàn giới thiệu đến bạn 06 phương pháp định giá cơ bản nhất.

1. Phương pháp định giá doanh nghiệp Vốn hóa thị trường – Market Capitalization

Vốn hóa thị trường là phương pháp định giá doanh nghiệp đơn giản nhất.

Nó được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của công ty với tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Ví dụ:

kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2018, Microsoft Inc. đã giao dịch ở mức 86,35,1 đô la Với tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 7,715 tỷ, công ty khi đó có thể được định giá là 86,35 đô la x 7,715 tỷ đô la = 666,19 tỷ đô la.

2. Phương pháp định giá doanh nghiệp Bội số Doanh thu – TImes Revenue Methods

Theo phương pháp định giá doanh thu theo cấp nhân, lấy Doanh thu trong 1 thời kỳ nhất định nhân lên để định giá, doanh thu đã được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định được áp dụng nhân cho một cấp số nào đó phụ thuộc vào ngành và môi trường kinh tế.

Phương pháp định giá doanh nghiệp Nhân theo Doanh thu là gì?

Phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu là một phương pháp định giá được sử dụng để xác định giá trị tối đa của một công ty. Phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu sử dụng doanh thu hiện tại để xác định “mức trần” (hoặc giá trị tối đa) cho một doanh nghiệp cụ thể.

Tùy thuộc vào ngành công nghiệp và môi trường kinh doanh và kinh tế địa phương, bội số nhân có thể gấp hơn 1 đến 2 lần doanh thu thực tế. Tuy nhiên, trong một số ngành, bội số nhân có thể nhỏ hơn một.

Ví dụ: một công ty công nghệ có thể được định giá ở mức doanh thu gấp 3 lần, trong khi một công ty dịch vụ có thể được định giá ở mức doanh thu gấp 0,5 lần.

 • Phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu (hoặc bội số của doanh thu) là một phương pháp định giá được sử dụng để xác định giá trị tối đa của một công ty.

 • Nó có nghĩa là để tạo ra một khoảng dự báo giá trị cho một doanh nghiệp.
 • Phương pháp này không phải lúc nào cũng là một chỉ báo đáng tin cậy về giá trị của một công ty vì doanh thu không có nghĩa là lợi nhuận và sự gia tăng doanh thu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự gia tăng lợi nhuận.

Hiểu cách thức hoạt động của phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu

Các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể xác định giá trị của công ty để hỗ trợ trong việc lập kế hoạch tài chính hoặc chuẩn bị cho việc bán doanh nghiệp.

Đây có thể là một thách thức để tính toán giá trị của một doanh nghiệp, đặc biệt nếu giá trị được xác định phần lớn bởi doanh thu tiềm năng trong tương lai.

Một số mô hình có thể được sử dụng để xác định giá trị, hoặc một loạt giá trị, để tạo thuận lợi cho các quyết định kinh doanh.

Phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu được sử dụng để xác định ước lượng giá trị cho một doanh nghiệp. Con số này dựa trên doanh thu thực tế trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: năm tài chính trước đó) và 1 hệ số nhân cung cấp một “phạm vi” có thể được sử dụng làm điểm bắt đầu cho các cuộc đàm phán.

Trên thực tế, phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu cố gắng định giá một doanh nghiệp bằng cách định giá dòng tiền bán hàng của doanh nghiệp đó.

Tùy thuộc vào thời kỳ doanh thu được chọn để xem xét hoặc theo phương pháp đo lường doanh thu được thống nhất sử dụng, giá trị của bội số có thể khác nhau.

Một số nhà phân tích sử dụng doanh thu hoặc doanh số bán hàng được ghi lại trên báo cáo tài chính theo quy ước như doanh số bán hàng thực tế hoặc dự báo về doanh số bán hàng trong tương lai. Hệ số nhân được sử dụng trong định giá doanh nghiệp tùy thuộc vào từng ngành.

Định giá doanh nghiệp nhỏ thường liên quan đến việc tìm ra mức giá thấp nhất tuyệt đối mà ai đó sẽ trả cho doanh nghiệp, được gọi là “giá sàn”, thường là giá trị thanh lý của tài sản của doanh nghiệp và sau đó xác định mức trần mà ai đó có thể trả, chẳng hạn như bội số hiện tại doanh thu.

Khi sàn và trần đã được tính toán, chủ sở hữu doanh nghiệp có thể xác định giá trị hoặc số tiền ai đó có thể sẵn sàng trả để mua lại doanh nghiệp. Giá trị của bội số được sử dụng để đánh giá giá trị của công ty bằng phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bao gồm môi trường kinh tế vĩ mô, điều kiện ngành, v.v.

Lưu ý : Phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu còn được gọi là “phương pháp bội số doanh thu”.

Cân nhắc đặc biệt về phương pháp Bội số doanh thu

Phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu là lý tưởng cho các công ty mới thành lập và có lợi nhuận rất thấp, thậm chí âm hoặc rất biến động. Ngoài ra, các công ty sẵn sàng có một giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, chẳng hạn như các công ty phần mềm – sẽ định giá dựa trên phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu.

Bội số được sử dụng có thể cao hơn nếu công ty hoặc ngành sẵn sàng phát triển và mở rộng. Vì các công ty này được kỳ vọng sẽ có giai đoạn tăng trưởng cao với tỷ lệ phần trăm doanh thu định kỳ cao và tỷ suất lợi nhuận tốt, chúng sẽ được định giá trong phạm vi doanh thu gấp ba đến bốn lần.

Mặt khác, hệ số nhân được sử dụng có thể gần với một trong những doanh nghiệp đang phát triển chậm hoặc không cho thấy nhiều tiềm năng tăng trưởng. Một công ty có tỷ lệ doanh thu định kỳ thấp hoặc doanh thu dự báo thấp “ổn định”, chẳng hạn như công ty dịch vụ, có thể được định giá bằng 0,5 lần doanh thu.

Điểm yếu của Phương pháp định giá Nhân theo Doanh thu.

Phương pháp bội số doanh thu không phải lúc nào cũng là một chỉ số đáng tin cậy để đánh giá giá trị của một công ty. Điều này là do doanh thu không có nghĩa là lợi nhuận.

Tương tự như vậy, sự gia tăng doanh thu không nhất thiết chuyển thành sự gia tăng lợi nhuận. Để có được bức tranh chính xác hơn về giá trị thực hiện tại của một công ty, thu nhập phải được tính vào. Do đó, bội số của thu nhập, hoặc hệ số thu nhập, được ưu tiên hơn bội số của phương pháp doanh thu.

3. Phương pháp định giá doanh nghiệp Hệ số nhân thu nhập – Bội số thu nhập…

Thay vì phương pháp bội số doanh thu, bội số thu nhập có thể được sử dụng để có bức tranh chính xác hơn về giá trị thực của một công ty, vì lợi nhuận của công ty là một chỉ số đáng tin cậy hơn về thành công tài chính của công ty đó so với doanh thu bán hàng. Bội số thu nhập điều chỉnh lợi nhuận trong tương lai so với dòng tiền có thể được đầu tư với lãi suất hiện tại trong cùng một khoảng thời gian.

Nói cách khác, Bội số thu nhập điều chỉnh tỷ lệ P / E (Price to Earnings) hiện tại để tính đến lãi suất hiện tại.

Phương pháp định giá doanh nghiệp Bội số thu nhập là gì?

Bội số thu nhập là một số liệu tài chính định khung giá cổ phiếu hiện tại của công ty dựa trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS – Earnings Per share) của công ty, được tính đơn giản bằng giá mỗi cổ phiếu / thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Còn được gọi là tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E – Price to Earnings), Bội số thu nhập có thể được sử dụng như một công cụ định giá đơn giản để so sánh mức độ đắt đỏ tương đối của cổ phiếu của các công ty tương tự. Nó cũng có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá giá cổ phiếu hiện tại so với giá lịch sử của họ trên cơ sở thu nhập tương đối.

 • Bội số thu nhập xác định ra khung giá cổ phiếu hiện tại của công ty dựa trên thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu (EPS).
 • Số liệu này được tính bằng giá mỗi cổ phiếu / thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
 • Bội số thu nhập có thể giúp các nhà đầu tư xác định mức giá hiện tại của một cổ phiếu so với thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu đó.

Hiểu về phương pháp định giá doanh nghiệp bội số thu nhập

Bội số thu nhập có thể là một công cụ hữu ích để xác định mức giá hiện tại của cổ phiếu so với thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu đó.

Đây là một mối quan hệ quan trọng bởi vì giá cổ phiếu về mặt lý thuyết được cho là một hàm của giá trị dự đoán trong tương lai của công ty phát hành và các dòng tiền trong tương lai phát sinh từ quyền sở hữu cổ phiếu đó.

Nếu giá của một cổ phiếu trong lịch sử đắt so với thu nhập của công ty, thì điều đó có thể cho thấy rằng đây không phải là thời điểm tối ưu để mua cổ phiếu này vì nó quá đắt.

Hơn nữa, so sánh bội số thu nhập giữa các công ty tương tự có thể giúp minh họa giá cổ phiếu của các công ty khác nhau đắt như thế nào so với giá cổ phiếu của nhau.

Ví dụ về phương pháp định giá doanh nghiệp Bội số thu nhập

Để giúp các bạn dễ hiểu hơn ứng dụng thực tế của bội số thu nhập, hãy xem ví dụ dưới đây về công ty giả định ABC.

Giả sử công ty ABC có giá cổ phiếu hiện tại là $ 50 trên mỗi cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $ 5. Trong trường hợp này, bội số thu nhập sẽ là 50 đô la / 5 đô la mỗi năm = 10 năm. Điều này có nghĩa là sẽ mất 10 năm để thu hồi vốn đầu tư mua cố phiếu là 50 đô la với mức EPS hiện tại.

Bội số nhân cũng có thể được diễn đạt bằng lời nói, “Công ty ABC đang giao dịch với mức thu nhập gấp 10 lần” vì giá hiện tại của $ 50 cao gấp 10 lần mức EPS $ 5. Nếu 10 năm trước, công ty ABC có giá thị trường là 50 đô la và EPS là 7 đô la, thì hệ số nhân sẽ là 7,14 năm.

 • Lưu ý: Bội số thu nhập chỉ nên được sử dụng để định giá các khoản đầu tư trên cơ sở tương đối và không nên được sử dụng để đánh giá định giá tuyệt đối của một cổ phiếu.

Giá hiện tại sẽ đắt hơn so với thu nhập hiện tại so với giá 10 năm trước bởi vì vào thời điểm đó, cổ phiếu chỉ giao dịch ở mức 7,14 lần thu nhập thay vì 10 lần thu nhập mà nó giao dịch hiện tại.

So sánh bội số thu nhập của công ty ABC với các công ty tương tự khác cũng có thể cung cấp một thước đo đơn giản để đánh giá mức độ đắt đỏ của một cổ phiếu so với thu nhập của nó.

Nếu công ty XYZ cũng có EPS là 5 đô la, nhưng giá cổ phiếu hiện tại là 65 đô la, thì công ty đó có hệ số thu nhập là 13 năm. Do đó, cổ phiếu này có thể được coi là tương đối đắt hơn so với cổ phiếu của công ty ABC, vốn chỉ có hệ số nhân 10 năm.

4. Phương pháp định giá doanh nghiệp Chiết khấu Dòng tiền (DCF)

Phương pháp định giá doanh nghiệp theo DCF – Discounted Cash Flow xác định giá trị doanh nghiệp tương tự như bội số thu nhập. Phương pháp này dựa trên những dự đoán về dòng tiền trong tương lai, được điều chỉnh để có được giá trị thị trường hiện tại (NPV) của công ty.

Sự khác biệt chính giữa phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp bội số lợi nhuận là nó có tính đến lạm phát để tính giá trị hiện tại.

Định giá doanh nghiệp theo chiết khấu Dòng tiền (DCF) là gì?

Chiết khấu Dòng tiền (DCF) là một phương pháp định giá được sử dụng để ước tính giá trị của một khoản đầu tư dựa trên các dòng tiền dự kiến ​​trong tương lai của nó.

Phân tích DCF cho phép tìm ra giá trị của một khoản đầu tư ngày hôm nay, dựa trên những dự đoán về số tiền mà nó sẽ tạo ra trong tương lai. 

Điều này áp dụng cho các quyết định của các nhà đầu tư vào công ty hoặc chứng khoán, chẳng hạn như mua lại một công ty hoặc mua cổ phiếu, và đối với các chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp đang tìm cách đưa ra các quyết định về ngân sách vốn hoặc chi phí hoạt động.

 • Dòng tiền chiết khấu (DCF) giúp xác định giá trị của một khoản đầu tư dựa trên các dòng tiền trong tương lai của nó.
 • Giá trị hiện tại của các dòng tiền kỳ vọng trong tương lai được tính bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu để tính DCF.
 • Nếu DCF cao hơn chi phí đầu tư hiện tại, cơ hội có thể dẫn đến lợi nhuận dương.
 • Các công ty thường sử dụng chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC) cho tỷ lệ chiết khấu, vì nó có tính đến tỷ lệ hoàn vốn mà các cổ đông mong đợi.
 • DCF có những hạn chế, chủ yếu là nó dựa vào các ước tính về dòng tiền trong tương lai, điều này có thể không chính xác.

Công thức Dòng tiền chiết khấu (DCF)

(Đang cập nhật) – liên hệ 0868 77 39 39 để được hướng dẫn.

DCF có thể cho bạn biết điều gì

Mục đích của phân tích DCF là ước tính số tiền mà một nhà đầu tư sẽ nhận được từ một khoản đầu tư, được điều chỉnh theo giá trị thời gian của tiền. Giá trị thời gian của tiền giả định rằng một đô la hôm nay đáng giá hơn một đô la ngày mai vì nó có thể được đầu tư. Do đó, phân tích DCF là phù hợp trong bất kỳ tình huống nào trong đó một người đang trả tiền ở hiện tại với kỳ vọng nhận được nhiều tiền hơn trong tương lai.

Ví dụ, giả sử lãi suất 5% hàng năm, 1 đô la trong tài khoản tiết kiệm sẽ trị giá 1,05 đô la trong một năm. Tương tự, nếu khoản thanh toán 1 đô la bị trì hoãn trong một năm, giá trị hiện tại của nó là 95 xu vì bạn không thể chuyển nó vào tài khoản tiết kiệm của mình để hưởng lãi suất.

Phân tích DCF tìm ra giá trị hiện tại của các dòng tiền kỳ vọng trong tương lai bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu. Nhà đầu tư có thể sử dụng khái niệm giá trị hiện tại của tiền để xác định liệu các dòng tiền trong tương lai của một khoản đầu tư hoặc dự án có bằng hoặc lớn hơn giá trị của khoản đầu tư ban đầu hay không. Nếu giá trị được tính toán thông qua DCF cao hơn chi phí đầu tư hiện tại, cơ hội nên được xem xét.

Để tiến hành phân tích DCF, nhà đầu tư phải ước tính về dòng tiền trong tương lai và giá trị cuối kỳ của khoản đầu tư, thiết bị hoặc tài sản khác. Nhà đầu tư cũng phải xác định tỷ lệ chiết khấu thích hợp cho mô hình DCF, tỷ lệ này sẽ thay đổi tùy thuộc vào dự án hoặc khoản đầu tư đang được xem xét, chẳng hạn như hồ sơ rủi ro của công ty hoặc nhà đầu tư và điều kiện của thị trường vốn.

Nếu nhà đầu tư không thể tiếp cận các dòng tiền trong tương lai, hoặc dự án rất phức tạp, DCF sẽ không có nhiều giá trị và nên sử dụng các mô hình thay thế.

Ví dụ về phương pháp định giá theo DCF

Khi một công ty phân tích xem nên đầu tư vào một dự án nhất định hay mua thiết bị mới, công ty thường sử dụng chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC – weighted average cost of capital) làm tỷ lệ chiết khấu khi đánh giá DCF. WACC kết hợp tỷ suất sinh lợi trung bình mà các cổ đông trong công ty kỳ vọng trong năm nhất định.

Ví dụ: giả sử bạn đang muốn đầu tư vào một dự án và WACC của công ty bạn là 5%, có nghĩa là bạn sẽ sử dụng 5% làm tỷ lệ chiết khấu. Vốn đầu tư ban đầu là 11 triệu đô la và dự án sẽ kéo dài trong 5 năm, với dòng tiền ước tính mỗi năm như sau:

(Chèn hình cash flow) – đang cập nhật

Do đó, dòng tiền chiết khấu cho dự án là:

(Chèn hình discounted cash flow) – đang cập nhật

Nếu chúng ta cộng tất cả các dòng tiền chiết khấu, chúng ta nhận được giá trị là $ 13.306.727. Trừ đi khoản đầu tư ban đầu là 11 triệu đô la, chúng tôi nhận được giá trị hiện tại ròng (NPV) là 2.306.727 đô la. Bởi vì đây là một con số dương, chi phí đầu tư ngày hôm nay là xứng đáng vì dự án sẽ tạo ra dòng tiền chiết khấu dương cao hơn chi phí ban đầu. Nếu dự án có chi phí là 14 triệu đô la, thì NPV sẽ là – 693.272 đô la, cho thấy rằng chi phí đầu tư sẽ không xứng đáng.

Hạn chế của phương pháp DCF

Hạn chế chính của DCF là nó đòi hỏi nhiều giả định, một nhà đầu tư sẽ phải ước tính chính xác các dòng tiền trong tương lai từ một khoản đầu tư hoặc dự án. Các dòng tiền trong tương lai sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như nhu cầu thị trường, tình trạng của nền kinh tế, công nghệ, cạnh tranh và các mối đe dọa hoặc cơ hội không lường trước được.

Việc ước tính dòng tiền trong tương lai quá cao có thể dẫn đến việc lựa chọn một khoản đầu tư có thể không mang lại hiệu quả trong tương lai, làm tổn hại đến lợi nhuận. Việc ước tính dòng tiền quá thấp, điều này sẽ làm cho việc đầu tư có vẻ tốn kém, có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội. Việc chọn tỷ lệ chiết khấu cho mô hình cũng là một giả định và sẽ phải được ước tính một cách chính xác để mô hình có giá trị.

Làm thế nào để bạn tính DCF?

Tính toán DCF bao gồm ba bước cơ bản

 1. Một, dự báo dòng tiền kỳ vọng từ khoản đầu tư. 
 2. Hai, bạn chọn một tỷ lệ chiết khấu, thường dựa trên chi phí tài trợ cho khoản đầu tư hoặc chi phí cơ hội được trình bày bởi các khoản đầu tư thay thế. 
 3. Ba, bước cuối cùng là chiết khấu dòng tiền dự báo trở lại thời điểm hiện tại, sử dụng máy tính tài chính, bảng tính hoặc tính toán thủ công.

Ví dụ về Tính toán DCF

Bạn có tỷ lệ chiết khấu là 10% và cơ hội đầu tư sẽ tạo ra 100 đô la mỗi năm trong ba năm tiếp theo. Mục tiêu của bạn là tính toán giá trị ngày hôm nay – hay nói cách khác là “giá trị hiện tại” – của dòng tiền này.

Vì tiền trong tương lai có giá trị nhỏ hơn tiền ngày nay, bạn giảm giá trị hiện tại của mỗi dòng tiền này bằng tỷ lệ chiết khấu 10%.

Cụ thể, dòng tiền của năm đầu tiên trị giá 90,91 đô la ngày hôm nay, dòng tiền của năm thứ hai trị giá 82,64 đô la ngày hôm nay và dòng tiền của năm thứ ba trị giá 75,13 đô la ngày hôm nay.

Cộng ba dòng tiền này, bạn kết luận rằng DCF của khoản đầu tư là $ 248,68.

DCF có giống Giá trị hiện tại ròng (NPV) không?

Câu trả lời là Không. DCF không giống như NPV, mặc dù hai khái niệm này có liên quan chặt chẽ với nhau.

Về cơ bản, NPV thêm một bước thứ tư vào quá trình tính toán DCF. Sau khi dự báo các dòng tiền dự kiến, chọn tỷ lệ chiết khấu và chiết khấu các dòng tiền đó, NPV sau đó khấu trừ chi phí trả trước của khoản đầu tư khỏi DCF của khoản đầu tư.

Ví dụ: nếu chi phí mua khoản đầu tư trong ví dụ trên của chúng tôi là 200 đô la, thì NPV của khoản đầu tư đó sẽ là 248,68 đô la trừ đi 200 đô la hoặc 48,68 đô la.

5. Phương pháp Định giá doanh nghiệp theo Giá trị sổ sách – Book Value

Đây là giá trị vốn chủ sở hữu của các cổ đông của một doanh nghiệp được thể hiện trên báo cáo của bảng cân đối kế toán. Giá trị ghi sổ được tính bằng cách lấy tổng tài sản của công ty trừ đi tổng nợ phải trả.

Giá trị sổ sách là gì?

Giá trị sổ sách bằng với chi phí ghi sổ tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty và các công ty tính giá trị tài sản đó dựa trên khấu hao lũy kế.

Do đó, giá trị sổ sách cũng có thể được coi là giá trị tài sản ròng (NAV – net asset value) của một công ty, được tính bằng tổng tài sản trừ đi tài sản vô hình (bằng sáng chế, lợi thế thương mại) và nợ phải trả.

Đối với chi phí đầu tư ban đầu, giá trị sổ sách có thể là giá trị ròng hoặc tổng các chi phí như chi phí kinh doanh, thuế bán hàng, phí dịch vụ, v.v.

Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là tổng vốn chủ sở hữu phổ thông trừ đi cổ phiếu ưu đãi, chia cho số cổ phiếu phổ thông của công ty. Giá trị sổ sách còn có thể được gọi là “giá trị sổ sách ròng” và ở Vương quốc Anh, “giá trị tài sản ròng của một công ty”.

 • Giá trị sổ sách của công ty là chênh lệch ròng giữa tổng tài sản của công ty đó và tổng nợ phải trả, trong đó giá trị sổ sách phản ánh tổng giá trị tài sản của công ty mà các cổ đông của công ty đó sẽ nhận được nếu công ty bị thanh lý.

 • Giá trị ghi sổ của tài sản tương đương với giá trị ghi sổ của nó trên bảng cân đối kế toán.

 • Giá trị sổ sách thường thấp hơn giá trị thị trường của công ty hoặc tài sản.

 • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS – Book value per share) và tỷ lệ giá trên sổ sách (P / B – price-to-book) đang sử dụng giá trị sổ sách trong phân tích cơ bản

Hiểu về phương pháp định giá theo giá trị sổ sách – Book Value

Giá trị sổ sách là giá trị kế toán của tài sản của công ty trừ đi tất cả các khoản phải trả cao hơn vốn chủ sở hữu chung (chẳng hạn như nợ phải trả của công ty).

Thuật ngữ giá trị ghi sổ bắt nguồn từ thực tiễn kế toán ghi giá trị tài sản theo nguyên giá trên sổ sách.

Mặc dù giá trị ghi sổ của tài sản có thể giữ nguyên theo thời gian bằng các phép đo kế toán, nhưng giá trị sổ sách của một công ty nói chung có thể tăng lên từ việc tích lũy thu nhập được tạo ra thông qua việc sử dụng tài sản.

Vì giá trị sổ sách của một công ty đại diện cho giá trị sở hữu cổ phần, nên so sánh giá trị sổ sách với giá trị thị trường của cổ phiếu có thể là một kỹ thuật định giá hiệu quả khi cố gắng quyết định xem cổ phiếu có được định giá hợp lý hay không.

Là giá trị kế toán của một công ty, giá trị sổ sách có hai cách sử dụng chính:

Nó đóng vai trò là tổng giá trị tài sản của công ty mà các cổ đông về mặt lý thuyết sẽ nhận được nếu một công ty bị thanh lý.

Khi so sánh với giá trị thị trường của công ty, giá trị sổ sách có thể cho biết liệu một cổ phiếu đang được định giá thấp hơn hay quá cao.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS – Book value per share) là một phương pháp để tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của một công ty dựa trên vốn chủ sở hữu của cổ đông phổ thông trong công ty.

Nếu công ty giải thể, giá trị ghi sổ trên mỗi cổ phiếu phổ thông cho biết giá trị đồng đô la còn lại của các cổ đông phổ thông sau khi tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các con nợ đã được thanh toán.

Nếu BVPS của một công ty cao hơn giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu, thì cổ phiếu của công ty đó có thể bị định giá thấp hơn.

Trong tài chính cá nhân, giá trị sổ sách của một khoản đầu tư là giá phải trả cho một khoản đầu tư chứng khoán hoặc nợ. Khi một công ty bán cổ phiếu, giá bán trừ đi giá trị ghi sổ là lãi hoặc lỗ vốn từ khoản đầu tư.

Giá trị sổ sách Dấu hiệu để Định giá doanh nghiệp theo Thị trường

Có những hạn chế về mức độ chính xác của giá trị sổ sách có thể là đại diện cho giá trị thị trường của cổ phiếu khi nhãn hiệu định giá thị trường không được áp dụng cho các tài sản có thể bị tăng hoặc giảm giá trị thị trường của chúng.

Ví dụ, bất động sản do một công ty sở hữu đôi khi có thể tăng giá trị thị trường, trong khi máy móc cũ của công ty đó có thể mất giá trên thị trường do tiến bộ công nghệ.

Trong những trường hợp này, giá trị ghi sổ theo giá gốc sẽ làm sai lệch giá trị thực của một tài sản hoặc một công ty, dựa trên giá thị trường hợp lý của nó.

Chỉ số Price to Book – Giá trị Theo sổ Sách

Chỉ số giá trên sổ sách kế toán (P / B – Price to Book) làm bội số định giá rất hữu ích để so sánh giá trị giữa các công ty tương tự trong cùng ngành khi họ tuân theo một phương pháp kế toán thống nhất để định giá tài sản.

Chỉ số này có thể không được coi là cơ sở định giá hợp lệ khi so sánh các công ty từ các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, theo đó một số công ty có thể ghi nhận tài sản của họ theo nguyên giá và một số công ty khác đánh dấu tài sản của họ ra thị trường.

Do đó, tỷ lệ P / B cao không nhất thiết là lựa chọn định giá cao nhất, và ngược lại, tỷ lệ P / B thấp sẽ không đương nhiên là định giá chiết khấu.

6. Phương pháp Định giá doanh nghiệp theo Giá trị thanh lý

Giá trị thanh lý là số tiền mặt ròng mà doanh nghiệp sẽ nhận được nếu tài sản của doanh nghiệp được thanh lý và các khoản nợ phải trả đã được thanh toán ngay hôm nay.

Phương pháp định giá theo Giá trị thanh lý là gì?

Giá trị thanh lý là giá trị ròng của tài sản vật chất của công ty nếu nó ngừng hoạt động và tài sản được bán. Giá trị thanh lý là giá trị của bất động sản, đồ đạc, thiết bị và hàng tồn kho của công ty. Tài sản vô hình được loại trừ khỏi giá trị thanh lý của công ty.

Giá trị thanh lý là tổng giá trị tài sản vật chất của một công ty nếu nó ngừng hoạt động và tài sản của nó được bán.

Giá trị thanh lý được xác định tài sản của một công ty như bất động sản, đồ đạc, thiết bị và hàng tồn kho. Tài sản vô hình được loại trừ khỏi giá trị thanh lý của công ty.

Giá trị thanh lý thường thấp hơn giá trị sổ sách, nhưng lớn hơn giá trị còn lại.

Tài sản bị bán lỗ trong quá trình thanh lý vì người bán phải thu về càng nhiều tiền mặt càng tốt trong một thời gian ngắn.

Hiểu về giá trị thanh lý

Nhìn chung, có bốn mức định giá cho tài sản doanh nghiệp:

 • Giá trị thị trường
 • Giá trị ghi sổ
 • Giá trị thanh lý
 • Giá trị còn lại.

Mỗi mức giá trị cung cấp một cách để kế toán và nhà phân tích phân loại giá trị tổng hợp của tài sản. Giá trị thanh lý đặc biệt quan trọng trong trường hợp phá sản và giải thể.

Giá trị thanh lý không bao gồm các tài sản vô hình như tài sản trí tuệ, lợi thế thương mại và sự công nhận thương hiệu của công ty. Tuy nhiên, nếu một công ty được bán thay vì thanh lý, thì cả giá trị thanh lý và tài sản vô hình đều xác định giá trị hoạt động liên tục của công ty. Các nhà đầu tư giá trị xem xét sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường của một công ty và giá trị hoạt động liên tục của nó để xác định xem liệu cổ phiếu của công ty hiện có được mua tốt hay không.

Lưu ý: Các nhà đầu tư tiềm năng sẽ đánh giá giá trị thanh lý của một công ty trước khi đầu tư. Các nhà đầu tư muốn biết bao nhiêu tiền của họ sẽ được trả lại trong trường hợp công ty phá sản.

Ví dụ về phương pháp định giá thanh lý

Thanh lý là sự chênh lệch giữa một số giá trị của tài sản hữu hình và nợ phải trả.

Ví dụ, giả sử nợ phải trả của công ty A là $ 550,000. Ngoài ra, giả sử giá trị ghi sổ của tài sản trên bảng cân đối kế toán là 1 triệu đô la, giá trị còn lại là 50.000 đô la và giá trị ước tính của việc bán tất cả tài sản trong cuộc đấu giá là 750.000 đô la, hay 75 xu theo đô la.

Giá trị thanh lý được tính bằng cách trừ đi các khoản nợ phải trả cho giá trị đấu giá, là 750.000 đô la trừ 550.000 đô la hoặc 200.000 đô la.

Trên đây không phải là danh sách đầy đủ các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp đang được sử dụng hiện nay. Các phương pháp khác bao gồm giá trị thay thế, giá trị chia tay, định giá dựa trên tài sản và nhiều phương pháp khác. Các bạn vui lòng đón đọc thêm các phương pháp định giá khác trong bài viết tiếp theo nhé “9 phương pháp định giá doanh nghiệp” tại Việt Nam ngày nay là gì?

Sự Công nhận trong Định giá Doanh nghiệp

Tại Hoa Kỳ, Định giá Doanh nghiệp được công nhận (ABV – Accredited in Business Valuation) là một chỉ định chuyên môn được trao cho các kế toán viên như CPA, những người chuyên tính toán giá trị của doanh nghiệp.

Chứng chỉ ABV do Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) giám sát và yêu cầu các ứng viên phải hoàn thành quy trình đăng ký, vượt qua một kỳ thi, đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về Kinh nghiệm Kinh doanh và Giáo dục và trả phí thông tin xác thực (kể từ năm 2018, phí hàng năm cho Thông tin đăng nhập ABV là $ 380).

Việc duy trì chứng chỉ ABV cũng yêu cầu những người có chứng chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về kinh nghiệm làm việc và học tập suốt đời. Các ứng viên thành công có quyền sử dụng ký hiệu ABV với tên của họ, điều này có thể cải thiện cơ hội việc làm, danh tiếng nghề nghiệp và mức lương.

Tại Canada, Chartered Business Valuator (CBV) là một chỉ định chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia định giá doanh nghiệp. Nó được cung cấp bởi Viện Thẩm định giá Doanh nghiệp Công chứng Canada (CICBV).

Cơ sở pháp lý về định giá doanh nghiệp tại Việt Nam

Chính là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”

Trên đây là những thông tin về Các phương pháp định giá doanh nghiệp chuẩn nhất.

Các chủ doanh nghiệp có thể tham khảo thêm “5 bước xây dựng doanh nghiệp để lên sàn chứng khoán” tại đây.

Như vậy, tùy vào hoàn cảnh khác nhau, mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình các hình thức huy động vốn khác nhau nhằm phát triển công ty nhanh và bền vững.

Nếu có bất kì thắc mắc gì, hãy liên hệ đến công ty Cổ Phần Đào tạo và Huấn Luyện Phát triển Doanh nghiệp TC (TC for Business Development)  chúng tôi qua Tổng đài tư vấn theo HOTLINE 1900 29 29 44 hoặc trực tiếp 0868 77 3939 – Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *