Huấn luyện Doanh nghiệp thực chiến 1:1 (Business Coaching 1-1)

Chương trình huấn luyện 1:1 (hay 1-to-1) là chương trình huấn luyện thực chiến trực tiếp với nhà Huấn luyện Doanh nghiệp (Business COACH I Executive Coach) nhằm giúp bạn đạt được thành công lâu dài trong công việc kinh doanh và Phát triển bền vững doanh nghiệp của mình.

Huấn luyện doanh nghiệp thực chiến 1-1  gì và diễn ra như thế nào?

Huấn luyện doanh nghiệp 1-1 / Business Coaching là gì?

Chương trình huấn luyện 1-1  là chương trình duy nhất mà Nhà Huấn Luyện Doanh nghiệp (Business Coach) sẽ làm việc trực tiếp và thực chiến cùng với khách hàng trong ít nhất 12 tháng, để biến tất cả mục tiêu của khách hàng trở thành sự thật.

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình huấn luyện khác nhau, tất cả đều được thiết kế để giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

Huấn luyện doanh nghiệp 1-1 như thế nào?

Việc huấn luyện 1-1 sẽ tập trung vào mọi khía cạnh trong doanh nghiệp của khách hàng.

Chương trình huấn luyện bao gồm những cuộc online Coaching hoặc gặp trực tiếp hằng tuần giữa Nhà Huấn Luyện doanh nghiệp với khách hàng để theo sát việc áp dụng chiến lược và kế hoạch hành động cho các chương trình bán hàng, tiếp thị, quản trị nhân sự và xây dựng hệ thống quản trị để khách hàng có thể giảm khối lượng công việc và có thời gian học hỏi thêm những kiến thức cần thiết để hiện thực hoá ước mơ của họ…

Đăng ký tìm hiểu và tham gia 1 giờ Coaching miễn phí với Business Coach tại đây.

Đặt lịch coaching 1 giờ miễn phí

Huấn luyện doanh nghiệp thực chiến 1:1 gồm các gói nào?

Huấn luyện doanh nghiệp 1:1 phù hợp loại hình kinh doanh nào?

Chúng tôi có thể giúp bạn phát triển bất kỳ loại hình kinh doanh nào… câu hỏi chính của chúng tôi là: bạn đã sẵn sàng phát triển, thay đổi và trau dồi kiến thức chưa?

Chúng tôi là nhóm những nhà quản lý doanh nghiệp kinh nghiệm và thực chiến sẽ thực hiện chương trình huấn luyện … và thành quả chính là một khi bạn đủ điều kiện tham gia chương trình, chúng tôi cam kết bạn sẽ đạt được kết quả mong đợi.

Huấn luyện doanh nghiệp thực chiến 1:1 thường được gọi là các gói huấn luyện thực chiến chuyên sâu, bao gồm các chương trình và đối tượng Doanh nghiệp / Chủ doanh nghiệp và đội ngũ như sau:

1. Huấn luyện 1:1 chuyên sâu THỰC CHIẾN TẬP ĐOÀN [Business Coaching]

Huấn luyện thực chiến tập đoàn dành cho các chủ doanh nghiệp và cấp quản lý muốn doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững hơn, đảm bảo lợi nhuận ngày càng tăng cho Chủ doanh nghiệp và các Quản lý.

gói coaching 1-1 thực chiến tập đoàn

Huấn luyện thực chiến tập đoàn áp dụng với các Doanh nghiệp đã hoạt động trên 10 năm.

Huấn luyện thực chiến tập đoàn dành cho những chủ doanh nghiệp muốn chuyển giao công ty cho thế hệ kế tiếp hoặc IPO lên sàn chứng khoán, họ muốn thoát khỏi việc điều hành doanh nghiệp của mình và dành thời gian cho những công việc họ yêu thích khác. Hoặc các chủ doanh nghiệp mong muốn nhân bản doanh nghiệp và vẫn đảm bảo hiệu quả lợi nhuận cho các Cổ đông.

Tham gia gói Huấn luyện thực chiến tập đoàn bạn sẽ nhận các quyền lợi sau:

 • Số lượng nhân sự tham gia tùy theo thỏa thuận với Nhà huấn luyện.
 • Liên hệ với Nhà huấn luyện 24/7 và nhận phản hồi trong ngày làm việc.
 • Được nhận dịch vụ Chẩn đoán và phân tích thực trạng doanh nghiệp khi cần.
 • Được hướng dẫn lập Kế hoạch kinh doanh 1 lần 1 năm và 03 lần lập Kế hoạch Quý.
 • Được tham dự tất cả các Hội thảo do TCBD tổ chức miễn phí.
 • Được huấn luyện DISC và được tặng link để test DISC miễn phí tương ứng số người tham gia.
 • Được Đào tạo Miễn phí cho các cấp Quản lý doanh nghiệp 1 ngày / tháng.

Thời lượng huấn luyện: Thỏa thuận theo hợp đồng.

Khoản đầu tư: Từ 49 triệu / tháng (chưa bao gồm VAT).

Đăng ký tìm hiểu và tham gia 1 giờ Coaching miễn phí với Business Coach tại đây.

Đặt lịch coaching 1 giờ miễn phí

2. Huấn luyện 1:1 chuyên sâu THỰC CHIẾN ĐIỀU HÀNH [Business Coaching]

Huấn luyện thực chiến điều hành dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhân sự chủ chốt muốn doanh nghiệp bài bản và đầy đủ phòng ban chức năng và các vị trí để nâng tầm doanh nghiệp và đảm bảo lợi nhuận bền vững cho Doanh nghiệp.

thực chiến điều hành

Huấn luyện thực chiến điều hành áp dụng với các Doanh nghiệp đã hoạt động trên 5 năm và đã có bộ máy nhân sự chuyên trách Marketing, Sales, Tài chính và Nhân sự.

Huấn luyện thực chiến điều hành dành cho những chủ doanh nghiệp muốn chuẩn hóa vận hành của doanh nghiệp và xây dựng được hệ thống quy trình vận hành bài bản, tối ưu hóa hệ thống đòn bẩy nhằm tăng tỉ suất lợi nhuận và từng bước thuê được CEO.

Tham gia gói Huấn luyện thực chiến điều hành bạn sẽ nhận các quyền lợi sau:

 • Số lượng nhân sự tham gia từ 3-5 người theo thỏa thuận với Nhà Huấn luyện.
 • Liên hệ với Nhà huấn luyện 24/7 và nhận phản hồi trong ngày làm việc.
 • Được nhận dịch vụ Chẩn đoán và phân tích thực trạng doanh nghiệp khi cần.
 • Được hướng dẫn lập Kế hoạch kinh doanh 1 lần 1 năm và 03 lần lập Kế hoạch Quý.
 • Được tham dự tất cả các Hội thảo do TCBD tổ chức miễn phí.
 • Được huấn luyện DISC và được tặng link để test DISC miễn phí tương ứng số người tham gia.
 • Được tham gia các khóa huấn luyện cho Chủ doanh nghiệp do TCBD tổ chức Miễn phí.

Thời lượng huấn luyện: 06 giờ / tháng.

Khoản đầu tư: Từ 39 triệu / tháng (chưa bao gồm VAT).

Đăng ký tìm hiểu và tham gia 1 giờ Coaching miễn phí với Business Coach tại đây.

Đặt lịch coaching 1 giờ miễn phí

3. Huấn luyện 1:1 chuyên sâu THỰC CHIẾN VẬN HÀNH [Business Coaching]

Huấn luyện thực chiến vận hành dành cho các Công ty có từ trên 2 người góp vốn muốn xây dựng doanh nghiệp bài bản và phát triển bền vững, đảm bảo lợi nhuận và dòng tiền để phát triển doanh nghiệp.

thực chiến vận hành

Huấn luyện thực chiến vận hành áp dụng với các Doanh nghiệp đã hoạt động 3 năm và đã đạt được điểm hòa vốn và bắt đầu sinh lời.

Huấn luyện thực chiến vận hành dành cho những chủ doanh nghiệp mong muốn chuẩn hóa được chuỗi cung ứng, tăng trưởng khách hàng, mở rộng thị phần và tăng trưởng doanh thu đều qua các năm.

Tham gia gói Huấn luyện thực chiến vận hành bạn sẽ nhận các quyền lợi sau:

 • Số lượng nhân sự tham gia từ 2-4 người theo thỏa thuận với Nhà Huấn luyện.
 • Liên hệ với Nhà huấn luyện 24/7 và nhận phản hồi trong ngày làm việc.
 • Được nhận dịch vụ Chẩn đoán và phân tích thực trạng doanh nghiệp khi cần.
 • Được hướng dẫn lập Kế hoạch kinh doanh 1 lần 1 năm và 03 lần lập Kế hoạch Quý.
 • Được tham dự tất cả các Hội thảo do TCBD tổ chức miễn phí.
 • Được huấn luyện DISC và được tặng link để test DISC miễn phí tương ứng số người tham gia.
 • Được tham gia các khóa huấn luyện cho Chủ doanh nghiệp do TCBD tổ chức Miễn phí.

Thời lượng huấn luyện: 03 giờ / tháng.

Khoản đầu tư: Từ 22 triệu / tháng (chưa bao gồm VAT).

Đăng ký tìm hiểu và tham gia 1 giờ Coaching miễn phí với Business Coach tại đây.

Đặt lịch coaching 1 giờ miễn phí

4. Huấn luyện 1:1 chuyên sâu THỰC CHIẾN KHỞI NGHIỆP [Business Coaching]

Huấn luyện thực chiến khởi nghiệp dành cho các  chủ Doanh nghiệp mới thành lập công ty và mong muốn Doanh nghiệp phát triển bài bản, nhanh, bền vững và đảm bảo tồn tại được trên thị trường.

thực chiến khởi nghiệp

Huấn luyện thực chiến khởi nghiệp áp dụng với các Doanh nghiệp đang và đã thành lập doanh nghiệp dưới 3 năm và chủ doanh nghiệp là người mang lại nguồn doanh thu lớn nhất cho công ty.

Tham gia gói Huấn luyện thực chiến khởi nghiệp bạn sẽ nhận các quyền lợi sau:

 • Số lượng nhân sự tham gia từ 1-2 người theo thỏa thuận với Nhà Huấn luyện.
 • Liên hệ với Nhà huấn luyện 24/7 và nhận phản hồi trong ngày làm việc.
 • Được nhận dịch vụ Chẩn đoán và phân tích thực trạng doanh nghiệp khi cần.
 • Được hướng dẫn lập Kế hoạch kinh doanh 1 lần 1 năm và 03 lần lập Kế hoạch Quý.
 • Được tham dự tất cả các Hội thảo do TCBD tổ chức miễn phí.
 • Được huấn luyện DISC và được tặng link để test DISC miễn phí tương ứng số người tham gia.
 • Được tham gia các khóa huấn luyện cho Chủ doanh nghiệp do TCBD tổ chức Miễn phí.

Thời lượng huấn luyện: 03 giờ / tháng.

Khoản đầu tư: Từ 15 triệu / tháng (chưa bao gồm VAT).

Đăng ký tìm hiểu và tham gia 1 giờ Coaching miễn phí với Business Coach tại đây.

Đặt lịch coaching 1 giờ miễn phí

Những kết quả  các chủ doanh nghiệp nhận được là gì?

Những khách hàng là chủ doanh nghiệp từng phải làm việc 60 giờ mỗi tuần, nay đã giảm xuống  còn  10  tiếng  mỗi tuần… Trong khi đó vẫn gia tăng doanh thu gấp 10 hay 100 lần.

Kết quả của chúng tôi sẽ tự chứng minh hiệu quả, và nổi bật nhất là con người thật và kết quả thật.

Kết quả là thời gian THỜI GIAN:

Chúng tôi có rất nhiều ví dụ về các chủ doanh nghiệp trước đó từng phải làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần, không có thời gian dành cho gia đình, và nay họ đã vận hành doanh nghiệp thành công, cũng như chỉ phải làm việc dưới 10 tiếng mỗi tuần, và tận hưởng thời gian ý nghĩa bên gia đình.

Kết quả là ĐỘI NGŨ gắn kết và hiệu quả

Hệ thống Huấn luyện của chúng tôi sẽ giúp bạn tuyển dụng được những con người phù hợp, tự tin và có năng lực thông qua quy trình tuyển dụng, kiểm soát năng suất làm việc, để bạn có thể đạt được kế hoạch kinh doanh của mình.

Kết quả là Tiền bạc và Tài chính luôn được chủ động

Chúng tôi đào tạo & cải thiện hiệu quả của việc quản trị tài chính.

Các khách hàng cũ của chúng tôi có rất nhiều câu chuyện thành công trong việc cải thiện lợi nhuận, dòng tiền và tăng doanh thu.

Có 3 lý do chính khiến việc huấn luyện đem lại hiệu quả cho khách hàng và doanh nghiệp của họ:

 1. Nhà Huấn Luyện doanh nghiệp Business COACH sẽ giúp bạn tập trung 100% vào mục tiêu của mình, và cung cấp quy trình bài bản để giúp bạn đạt được những mục tiêu đó. Việc tập trung là cực kỳ quan trọng đối với việc đạt được mục tiêu cá nhân và mục tiêu doanh nghiệp.
 2. Nhà Huấn Luyện của TCBD sẽ buộc bạn phải chịu trách nhiệm với công việc, không chỉ vận hành doanh nghiệp hằng ngày, mà còn để phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bạn sẽ đầu tư vào sự thành công của bản thân và chúng tôi sẽ giúp bạn đến được đó…
 3. Nhà Huấn Luyện doanh nghiệp sẽ cung cấp tới 500 chiến lược cho bạn lựa chọn để xây dựng mức lợi nhuận mong muốn.

Vì vậy, dù mục tiêu của bạn là kiếm thêm nhiều tiền, hay giảm số giờ làm… hay cả hai thì trong vòng 12 tháng tới, những mục tiêu đó sẽ trở thành sự thật.

Những lời cam kết đó không chỉ từ chúng tôi mà từ hàng ngàn khách hàng của ActionCOACH, hay hàng chục ngàn người từng sử dụng các dịch vụ của ActionCOACH để đạt được ước mơ của họ.

Đăng ký tìm hiểu và tham gia 1 giờ Coaching miễn phí với Business Coach tại đây.

Đặt lịch coaching 1 giờ miễn phí

Nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp (Business Coach | Executive Coach)

PCC – Professional Certified Coach|

CCE – Life Coach |

DISC Practitioner |

Senior Trainer – Chuyên gia Đào Tạo & Huấn Luyện thực thi chiến lược Doanh nghiệp và kỹ năng Lãnh Đạo!

M.: +84 9 8888 1746

E.:thomastrinh@actioncoach.edu.vn

E.: thomastrinh@actioncoach.com

Skype: toan.buz@gmail.com

===========================

Unit: Cty CP Đào tạo và Huấn Luyện PT Doanh Nghiệp TC.

Totally Comprehensive Training & Coaching for Business Development Corp.

-HO: No.15, road 5, Cityland Park Hill, Ward.10, Go Vap, HCMC!

-Office: 3rd, 745 Nguyen Kiem st., Ward.03 Govap Dist., HCMC!

HOTLINE: 1900 2929 44 (phím 2)

T.: 0868.77.39.39 ||  F.: 0868.77.39.39

W: www.tcdevelopment.edu.vn

W.: www.actioncoach.edu.vn

Giá

15.000.000 ₫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *