Xây dựng đội ngũ bán hàng (Sales Team) Thực chiến

SaleRICH – Huấn luyện Bán hàng

Bán hàng là một kỹ năng có thể học được, và chương trình SalesRICH được thiết kế để huấn luyện và hướng dẫn làm cách nào áp dụng được các kỹ nặng bán hàng hiệu quả vào bất kỳ tình huống kinh doanh nào.

Chương trình huấn luyện này có thể được thực hiện với chủ doanh nghiệp và toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp, hoặc bạn có thể cử một nhóm các nhân viên của bạn tham dự vào chương trình huấn luyện SaleRICH của chúng tôi. Bạn sẽ khó có thể nhận ra được đội ngũ nhân viên bán hàng của bạn sau khi họ đã lĩnh hội được sự tự tin của họ về kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo và hiểu biết đúng đắn một chuyên viên bán hàng cao cấp là như thế nào.

Chương trình huấn luyện SaleRICH tập trung vào những mục sau …

 • Làm thế nào để tạo ra “Công thức Thay đổi ” cho quy trình bán hàng của nhân viên.
 • Làm thế nào để tăng nỗ lực bán hàng
 • Kỹ thuật chuyển đổi, kỹ năng xây dựng quan hệ và các chiến thuật giao tiếp.

Một số điều bạn sẽ học với SaleRICH

 • Các quy trình bán hàng nên chạy như thế nào
 • Làm thế nào để bán cho khách hàng thuộc 4 nhóm tính cách chính
 • Làm thế nào để khách hàng tự bán mình
 • Làm thế nào để xử lý bất kỳ lời từ chối nào.
 • Làm thế nào để thiết lập bán hàng từ lần gặp đầu tiên
 • Làm thể hỏi về bán hàng mọi lúc mọi nơi
 • Làm thế nào để thiết lập mục tiêu bán hàng SMART
 • Làm thế nào để đặt câu hỏi đúng nhằm phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Giá

2.000.000 ₫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *