Nội dung chính của khóa huấn luyện lập kế hoạch kinh doanh thực chiến

nội dung khóa huấn luyện lập kế hoạch kinh doanh thực chiến

Huấn luyện kế hoạch kinh doanh, dưới đây là nội dung chính của khóa HUẤN LUYỆN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH “thực chiến” 20xx, bao gồm 16 chỉ mục quan trọng nhất với 1 bộ slide, 1 bộ tài liệu workbook và gần 20 biểu mẫu “thực chiến” nhất.

Ngày 1 của khóa huấn luyện lập Kế hoạch kinh doanh

Thời lượng: 03 ngày / ONLINE hoặc OFFLINE

1. Warm up

2. Tư duy kiến tạo thành công và lập Kế Hoạch Kinh Doanh 20xx

3. 05 bước xây dựng công ty đạt kết quả mong muốn

4. Nhìn lại thành quả năm trước

5. Đồng nhất hóa các mục tiêu của cá nhân bạn và công ty

6. Hiểu rõ các yếu tố thành công then chốt (KSFs) của công ty bạn

Ngày 2 của khóa huấn luyện lập Kế hoạch kinh doanh thực chiến

7. Phân tích SWOT để lựa chọn chiến lược

8. Phân tích 5 forces (05 thế lực cạnh tranh) để lựa chọn chiến lược

9. Phân tích theo PESTEL để đánh giá cơ hội và rủi ro…

10. Triển khai mẫu kế hoạch lãi/lỗ – Master Plan 2022

  • 10.1. Các chỉ tiêu KPIs chính
  • 10.2. Hoạch định chi phí
  • 10.3. Dự trù kế hoạch lãi/lỗ và phân chia cho TEAM…
  • 10.4. 03 kịch bản viễn cảnh

11. Xây dựng kế hoạch marketing

12. Kế hoạch bán hàng theo KPIs

  • 12.1 Theo sản phẩm
  • 12.2 Theo khu vực
  • 12.3 Theo kênh bán hàng
  • 12.4 Theo KH cũ /mới, chiến lược và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng
  • 12.5 Phân bổ nhân sự phụ trách

13. Kế hoạch nhân sự: số lượng – ngân sách – huấn luyện.

14. Xây dựng chiến lược “1 trang” theo O.G.S.M cho năm 2022 và dài hạn

15. Xây dựng kế hoạch hành động năm 2022

16. Xây dựng kế hoạch hành động quý I / 2022

Nhà huấn luyện doanh nghiệp chuyển giao chương trình:

Khóa huấn luyện hàng năm được thực hiện bởi nhà huấn luyện doanh nghiệp.

Business Coach I Executive Coach – Thomas Trịnh Toàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN

(1) Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *