Thẻ: Motivators

Phong cách động lực MOTIVATORS

Hiểu Về 7 Khía Cạnh Của Phong Cách Động Lực MOTIVATORS

Nghiên cứu về phong cách động lực MOTIVATORS cho thấy những người thành công nhất đều có đặc điểm chung là nhận thức về bản thân. Họ thấy những người thành công nhất đều có đặc điểm chung là nhận thức về bản thân. Họ có thể nhanh chóng nhận ra các tình huống sẽ […]

Phong Cách Hành VI DISC

Phong Cách Hành Vi DISC và ứng dụng hiệu quả trong giao tiếp

DISC là công cụ trắc nghiệm Phong cách Hành vi. Qua phân tích, kết quả cho thấy người kiểm tra sẽ thuộc vào nhóm tính cách nào. Thông qua Phong cách hành vi DISC để “Thấu hiểu bản thân – Hiểu người đối diện – hiểu đồng đội và Giao tiếp hiệu quả”. Phạm vi […]