OGSM là gì?

OGSM là gì?

OGSM là gì?

OGSM là viết tắt của Objective, Goals, Strategy và Mearsure và là một kế hoạch kinh doanh trong một trang giấy (One Page Plan) xác định “những gì” bạn muốn đạt được và “làm thế nào” bạn sẽ đạt được nó. Sử dụng mẫu OGSM, khuôn khổ được tạo từ trên xuống theo thứ tự đặt Mục tiêu và Chỉ tiêu trước và sau đó xác định các chiến lược và biện pháp (cách thức).

Phương pháp OGSM đã được phổ biến khi nó được triển khai tại các công ty chủ lực như P&G hoặc Coca-Cola. Và bạn cũng có thể áp dụng nó cho doanh nghiệp của mình!

OGSM là gì?

Tại sao Các doanh nghiệp phải quan tâm đến OGSM?

Objectives /Mục tiêu định hướng cho OGSM

Các nhà lãnh đạo của tổ chức nên xác định rõ ràng mục đích tổng thể của chiến lược mới là gì và chiến lược đóng góp gì vào mục đích cuối cùng của tổ chức.

Điều quan trọng, mục đích của chiến lược phải cụ thể về tổ chức. Ngoài ra, khi nêu mục tiêu của chiến lược, cũng cần xem xét các hành động có thể được thực hiện để đạt được các mục tiêu của nó.

Ví dụ: Tạo trải nghiệm khách hàng hấp dẫn để thúc đẩy doanh số bán hàng lặp lại.

Goals /Chỉ tiêu là gì – các chỉ số SMART của môt OGSM

Trong giai đoạn này, mục tiêu có thể được chia thành các mục tiêu nhỏ hơn, dễ đạt được hơn. Cụ thể hơn, đây phải là những mục tiêu mà tiến độ có thể được theo dõi và ghi lại một cách dễ dàng.

Mục tiêu phải đủ rộng để có thể chia thành nhiều chỉ tiêu tiêu nhỏ hơn. Khi thiết lập các chỉ tiêu này, điều quan trọng là phải suy nghĩ xa hơn các số liệu bán hàng và hiệu suất cuối cùng, đồng thời xem xét phát triển sản phẩm sáng tạo, quy trình hợp lý hóa, v.v.

Ví dụ: Cập nhật trang web để bao gồm nội dung hữu ích giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Strategy /Chiến lược là điều tối quan trọng để có một OGSM thành công

Điều quan trọng là thiết lập một kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu đã thiết lập ở giai đoạn trước. Quá trình này liên quan đến việc xem xét số lượng và loại nguồn lực sẵn có, tiến trình của dự án, cũng như các kỹ thuật tiếp thị và sản xuất.

Bước này trong quy trình cần một lượng thời gian đáng kể vì điều quan trọng là phải có các bước rất rõ ràng và chi tiết để đạt được tiến độ hoàn thành mục tiêu rộng lớn hơn.

Ví dụ: Sử dụng các bài báo để thu hút khách hàng tìm hiểu về các công nghệ mới, bao gồm cả các sản phẩm của chúng tôi.

Mearsure/Đo lường KPI là gì trong OGSM?

Để theo dõi tiến trình đạt được các mục tiêu dài hạn, điều quan trọng là phải đo lường và so sánh trạng thái hiện tại của tiến trình đạt được mục tiêu với tiến trình đã được xây dựng.

Vì vậy, các công cụ đo lường phải được phát triển và nghiên cứu thực hiện trên các tiêu chuẩn chung của ngành. Cách đo lường tiến độ sẽ xác định quá trình sẽ được sửa đổi như thế nào khi thời gian trôi qua.

Ví dụ: Viết sáu bài báo mới trong quý này để xuất bản trên trang web của chúng tôi và quảng bá thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

6 bước thiết lập OGSM là gì?

Bước 1: Bắt đầu với một tuyên bố khách quan mạnh mẽ mô tả rõ ràng định hướng tương lai của doanh nghiệp. Sau đó chuyển mục tiêu định tính thành 3-5 mục tiêu định lượng có liên quan. Mục tiêu và Chỉ tiêu cùng mô tả NHỮNG GÌ bạn muốn đạt được.

Bước 2: Sau đó, đưa ra các lựa chọn về 3-5 chiến lược xác định cách thức triển khai các nguồn lực để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra. Kiểm tra xem các chiến lược có đáp ứng đủ tất cả các Chỉ tiêu và phù hợp với Mục tiêu hay không.

Bước 3: đối với mỗi chiến lược, hãy tạo các biện pháp và sáng kiến phù hợp cho phép bạn định lượng từng chiến lược và thúc đẩy việc thực hiện.

Bước 4: Chuyển mỗi chiến lược thành 2-3 chỉ số xác định thành công và soạn thảo 2-3 sáng kiến ​​giúp bạn biến chiến lược thành hành động.

Bước 5: Đối với mỗi hành động, sáng kiến, hãy xác định người chăm sóc và thời gian hoàn tất.

Bước 6: Cuối cùng, Ghi lại OGSM hoàn chỉnh trên kế hoạch kinh doanh một trang để hình dung rõ ràng các ưu tiên của doanh nghiệp và cách thức đạt được các mục tiêu.

Đọc thêm về cách tạo OGSM cho doanh nghiệp của bạn tại đây.

Cuối cùng, một kế hoạch chỉ tốt khi nó được thực hiện. Để đạt được mục tiêu và Chỉ tiêu của bạn, hãy thường xuyên xem xét tiến độ thực hiện OGSM của bạn hàng quý. Để làm tốt điều này, hãy đọc 11 bí quyết thực hiện chiến lược thành công tại đây.

Nhà huấn luyện Doanh Nghiệp sẽ giúp bạn hiểu OGSM là gì?

Hãy liên hệ đặt lich tư vấn tại đây.

BusinessCOACH I ExecutiveCOACH I ActionCOACH

MBA, Thomas Trịnh Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *