Lưu trữ: Ý kiến khách hàng

Ông Nguyễn Công Lộc

Cảm ơn Công ty TCBD, Nhà huấn luyện Thomas Trịnh Toàn, một người anh – người thầy đã đồng hành huấn luyện Tài Lộc Windows x3 Doanh thu theo chương trình Business Coaching và đào tạo cho công ty tôi hơn 2 năm qua. Tính đến nay công ty tôi đã có những bước tiến […]

Nguyễn Thị Bình Nguyên

Chương trình đào tạo “Kỹ năng bán hàng” và “Kỹ năng giải quyết vấn đề” Của Công ty TCBD do NHL Trịnh Đặng Khánh Toàn đào tạo thật hữu ích, ứng dụng được ngay cho Doanh Nghiệp của tôi. Sau khoá học, NHL đã dành thêm một thời gian nhất định để Kèm cặp và […]

Ông Phạm Tiến Trung

Tôi tham gia khoá huấn luyện “Mentoring” – định hướng Kinh doanh và phát triển bản thân do Công ty TC Business Development và Ông Thomas Trịnh Toàn trực tiếp đào tạo và huấn luyện. Sau 90 ngày đầu tiên công ty tôi đạt được kết quả rất khả quan, đạt được mục tiêu kinh […]

Ông Nguyễn Quang Hân

Chương trình đào tạo Trainer nội bộ (train the trainer) do TCD tổ chức vô cùng sát thực và hữu ích. Các học viên sau khi tham dự và được luyện tập đã có thể tự tin đứng lớp đào tạo cho các nhân viên nội bộ khác của Công ty chúng tôi. Có một […]

Ông Nguyễn Quang Lâm

Công ty chúng tôi là khách hàng thường xuyên của TCBD Corp., các khoá huấn luyện kỹ năng bán hàng, đọc vị khách hàng và phân biệt các đối tượng người mua hàng rất thực tiễn và hữu ích cho các Quản lý và nhân viên. Với nội dung được truyền tải đầy đủ và […]